asdasdasdasda322222222222222222222222

ZAPISY NA SZKOLENIE:

Szczegółowe informacje o administratorach Twoich danych osobowych, celach i sposobach przetwarzania danych, odbiorcach danych osobowych oraz o przysługujących Ci prawach, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych znajdują się na kolejnej stronie i stanowią integralną część niniejszego dokumentu. Prosimy o zapoznanie się z nimi w związku z wyrażeniem poszczególnych zgód. Posiadasz prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych przez któregokolwiek z Administratorów danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Swoją zgodę możesz cofnąć w dogodny dla siebie sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości z wnioskiem o cofnięcie zgody na adres e-mail: iod@atlas.com.pl – gdy cofnięcie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Atlas sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, lub na adres e-mail: izohan@izohan.pl, gdy cofnięcie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Izohan sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni; oraz za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość lub listownie na adres siedziby administratora danych, wobec którego cofasz zgodę na przetwarzanie danych.