asdasdasdasda322222222222222222222222

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szczegółowe informacje o administratorach Twoich danych osobowych, celach i sposobach przetwarzania danych, odbiorcach danych osobowych oraz o przysługujących Ci prawach, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych znajdują się na kolejnej stronie i stanowią integralną część niniejszego dokumentu. Prosimy o zapoznanie się z nimi w związku z wyrażeniem poszczególnych zgód. Posiadasz prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych przez któregokolwiek z Administratorów danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Swoją zgodę możesz cofnąć w dogodny dla siebie sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości z wnioskiem o cofnięcie zgody na adres e-mail: iod@atlas.com.pl – gdy cofnięcie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Atlas sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, lub na adres e-mail: izohan@izohan.pl, gdy cofnięcie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Izohan sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni; oraz za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość lub listownie na adres siedziby administratora danych, wobec którego cofasz zgodę na przetwarzanie danych.

ATLAS SP. Z O.O.

Dzięki tej zgodzie Twoje dane będą mogły być zamieszczone w naszej bazie i będziemy mogli skontaktować się z Tobą pocztą tradycyjną lub osobiście m. in. wysyłać do Ciebie magazyn ATLAS FACHOWCA, próbki produktów w spólce ATLAS.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ATLAS sp. z o.o., w tym celu marketingowym, dotyczącym towarów lub usług własnych ATLAS sp. z o.o.

Te zgody umożliwiają nam skontaktowanie się z Tobą telefonicznie, wysyłanie do Ciebie wiadomości handlowych na SMS lub na adres e-mail m.in. o szkoleniach i promocjach.
Bez znaczenia 2 poniższych zgód nie będziemy się mogli z Tobą skontaktować spółka ATLAS

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dotyczących ATLAS sp. z o.o.drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail lub numer telefonu.

Wyrażam zgodę na używanie przez ATLAS sp.z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np.telefon, tablet, komputer), których jestem użytkownikiem w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

Ta zgoda pozwoli na wysyłkę do Ciebie pocztą tradycyjną materiałów promocyjnych dot. towarów lub usług marki Izohan przez firmę ATLAS sp.z o.o.

Wyrażam zgodę na wysyłanie przez ATLAS sp. z o.o. pocztą tradycyjną na podany przeze mnie adres do korespondencji - materiałów promocyjnych dotyczących towarów lub usług Izohan sp. z o.o.

Informujemy, iż:

Administratorem Twoich danych osobowych są:

1. Atlas sp. z o.o. (Atlas), KRS 0000264887, siedziba: 91-921 Łódź, ul. Kilińskiego 2 - w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Atlas sp. z o.o.
2. Izohan sp. z o.o. (Izohan) KRS 0000063616, siedziba: 81-963 Gdynia ul. Łużycka 2 - w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Izohan sp. z o.o.

Dane kontaktowe do administratoraów danych oraz do Inspektorów Ochrony Danych (IOD):

1. ATLAS sp. z o.o. adres: ul. Kilińskiego 2, 91-921 Łódź
e-mail: atlas@atlas.com.pl, odo@atlas.com.pl,
tel.: 42 631 88 00, 42 631 77 60.
2. Izohan Sp. z o.o. adres: ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynia
email: izohan@izohan.pl; IOD: iod@izohan.pl,
tel.: 58 781 45 85.

W jakim celu będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowym. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu bezpośredniego towarów lub usług własnych Administratora (w prawnie uzasadnionym interesie Administratora).Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

Komu przekażemy Twoje dane?

1. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty przetwarzające, które świadczą w imieniu i na rzecz administratorów danych usługi związane z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w zgodach, które wyrazisz.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres: do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jakie posiadasz prawa?

1. Posiadasz prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do uzyskania kopii danych i przenoszenia danych. Posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowania przez któregokolwiek z Administratorów danych osobowych. Sprzeciw możesz zgłosić w dogodny dla siebie sposób, a w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość lub listownie na adres siedziby tego administratora danych, którego żądanie dotyczy.
2. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy RODO.

Czy Twoje dane są profilowane?

Administratorzy profilują Twoje dane w zakresie miejsca zamieszkania, preferencji zakupów określonego rodzaju, marki materiałów budowlanych. Skutkiem tego profilowania będzie dostosowanie oferty marketingowej administratorów do Twoich potrzeb.

Czy podanie przez Ciebie danych jest konieczne?

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi Administratorom kontakt z Tobą w celach marketingowych i profilowanie Twoich danych w celach marketingowych.

Szczegółowe informacje o administratorach Twoich danych osobowych, celach i sposobach przetwarzania danych, odbiorcach danych osobowych oraz o przysługujących Ci prawach, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych znajdują się na kolejnej stronie i stanowią integralną część niniejszego dokumentu. Prosimy o zapoznanie się z nimi w związku z wyrażeniem poszczególnych zgód. Posiadasz prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych przez któregokolwiek z Administratorów danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Swoją zgodę możesz cofnąć w dogodny dla siebie sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości z wnioskiem o cofnięcie zgody na adres e-mail: iod@atlas.com.pl – gdy cofnięcie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Atlas sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, lub na adres e-mail: izohan@izohan.pl, gdy cofnięcie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Izohan sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni; oraz za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość lub listownie na adres siedziby administratora danych, wobec którego cofasz zgodę na przetwarzanie danych.

ATLAS SP. Z O.O.

Dzięki tej zgodzie Twoje dane będą mogły być zamieszczone w naszej bazie i będziemy mogli skontaktować się z Tobą pocztą tradycyjną lub osobiście m. in. wysyłać do Ciebie magazyn ATLAS FACHOWCA, próbki produktów w spólce ATLAS.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ATLAS sp. z o.o., w tym celu marketingowym, dotyczącym towarów lub usług własnych ATLAS sp. z o.o.

Te zgody umożliwiają nam skontaktowanie się z Tobą telefonicznie, wysyłanie do Ciebie wiadomości handlowych na SMS lub na adres e-mail m.in. o szkoleniach i promocjach.
Bez znaczenia 2 poniższych zgód nie będziemy się mogli z Tobą skontaktować spółka ATLAS

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dotyczących ATLAS sp. z o.o.drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail lub numer telefonu.

Wyrażam zgodę na używanie przez ATLAS sp.z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np.telefon, tablet, komputer), których jestem użytkownikiem w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

Ta zgoda pozwoli na wysyłkę do Ciebie pocztą tradycyjną materiałów promocyjnych dot. towarów lub usług marki Izohan przez firmę ATLAS sp.z o.o.

Wyrażam zgodę na wysyłanie przez ATLAS sp. z o.o. pocztą tradycyjną na podany przeze mnie adres do korespondencji - materiałów promocyjnych dotyczących towarów lub usług Izohan sp. z o.o.

Informujemy, iż:

Administratorem Twoich danych osobowych są:

1. Atlas sp. z o.o. (Atlas), KRS 0000264887, siedziba: 91-921 Łódź, ul. Kilińskiego 2 - w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Atlas sp. z o.o.
2. Izohan sp. z o.o. (Izohan) KRS 0000063616, siedziba: 81-963 Gdynia ul. Łużycka 2 - w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Izohan sp. z o.o.

Dane kontaktowe do administratoraów danych oraz do Inspektorów Ochrony Danych (IOD):

1. ATLAS sp. z o.o. adres: ul. Kilińskiego 2, 91-921 Łódź
e-mail: atlas@atlas.com.pl, odo@atlas.com.pl,
tel.: 42 631 88 00, 42 631 77 60.
2. Izohan Sp. z o.o. adres: ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynia
email: izohan@izohan.pl; IOD: iod@izohan.pl,
tel.: 58 781 45 85.

W jakim celu będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowym. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu bezpośredniego towarów lub usług własnych Administratora (w prawnie uzasadnionym interesie Administratora).Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

Komu przekażemy Twoje dane?

1. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty przetwarzające, które świadczą w imieniu i na rzecz administratorów danych usługi związane z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w zgodach, które wyrazisz.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres: do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jakie posiadasz prawa?

1. Posiadasz prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do uzyskania kopii danych i przenoszenia danych. Posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowania przez któregokolwiek z Administratorów danych osobowych. Sprzeciw możesz zgłosić w dogodny dla siebie sposób, a w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość lub listownie na adres siedziby tego administratora danych, którego żądanie dotyczy.
2. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy RODO.

Czy Twoje dane są profilowane?

Administratorzy profilują Twoje dane w zakresie miejsca zamieszkania, preferencji zakupów określonego rodzaju, marki materiałów budowlanych. Skutkiem tego profilowania będzie dostosowanie oferty marketingowej administratorów do Twoich potrzeb.

Czy podanie przez Ciebie danych jest konieczne?

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi Administratorom kontakt z Tobą w celach marketingowych i profilowanie Twoich danych w celach marketingowych.