INITIUM

farba podkładowa

Opis i przeznaczenie:
Służy do wykonywania podkładowej warstwy malarskiej na ścianach i sufitach. Ujednolica i wyrównuje właściwości podłoża pod względem wybarwienia i struktury. Poprawia krycie i zmniejsza zużycie farby nawierzchniowej.

Miejsce stosowania:
ściany i sufity wewnątrz budynków.

Właściwości:

• do wewnątrz • śnieżnobiała • aplikacja pędzlem/wałkeim

Wydajność:

Wydajność farby wynosi do 9 m² z 1 litra farby, przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej powierzchni. Wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, od sposobu jego przygotowania, od doświadczenia wykonawcy, od ilości warstw, wybranej metody aplikacyjnej.

PojemnośćPunkty Programu FACHOWIECWydajnośćKolor
1L1 pktok. 9m2biały
5L4 pktok. 45m2biały
10L7 pktok. 90m2biały

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być:
- stabilne,
- powietrzno-suche,
- czyste, czyli odpylone i oczyszczone ze starych powłok malarskich oraz z innych warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów,
- równe, bez spękań, ubytki naprawić przed przystąpieniem do malowania,
- zagruntowane - podłoża o dużej nasiąkliwości i chłonności lub pylące zagruntować emulsją gruntujących PRIMER; na podłoża niechłonne, takie jak płyty g-k lub powierzchnie pokryte farbami emulsyjnymi, można nakładać farbę podkładową INITIUM bez konieczności gruntowania emulsją gruntującą. ​

Przygotowanie produktu:

Farba jest dostarczana w postaci gotowej do użycia. Nie wolno łączyć jej z innymi materiałami. Przed użyciem należy ją dokładnie wymieszać mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem do farb celem wyrównania konsystencji. W przypadku aplikacji maszynowej, dopuszcza się możliwość rozcieńczenia preparatu czystą wodą maksymalnie do 10%.

Nakładanie:

Farbę należy nanosić na przygotowane podłoże w postaci cienkiej i równomiernej warstwy. Malowanie można wykonać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową.
W zależności od chłonności i struktury podłoża malowanie należy przeprowadzić jedno- lub dwukrotnie. Drugą warstwę farby należy nanosić po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Malowanie farbą nawierzchniową można rozpocząć po ok. 2 godzinach, gdy nałożona farba podkładowa jest odpowiednio sucha.

KOLORY

*w przeglądarce Firefox kolory mogą różnić się od rzeczywistych.