MAESTRO

gotowa gładź polimerowa

Opis i przeznaczenie:
Gładź produkowana jest jako gotowa do użycia masa na bazie spoiw żywicznych, lekkich wypełniaczy mineralnych i dodatków modyfikujących.

Miejsce stosowania:
- powierzchnie ścian i sufitów, wewnątrz budynków.
- całopowierzchniowe szpachlowanie płyt gipsowo-kartonowych.
- spoinowanie płyt gipsowo - kartonowych z użyciem taśmy.
- wklejanie listew narożnikowych.

Właściwości:

aplikacja wałkiem aplikacja pacą i natryskowo ułatwia kontrolę prac do szpachlowania
• aplikacja wałkiem • aplikacja pacą,
natryskowo
• trwałe
zmiana koloru przy szlifowaniu
-ułatwia kontrolę postępu prac
• do szpachlowania całopowierzchniowego
i do spoinowania

Wydajność:

Bardzo wydajna - przeciętne zużycie 0,7 kg/m2/warstwę (2-krotnie mniejsze w stosunku do tradycyjnych gładzi).

PojemnośćPunkty Programu FACHOWIECWydajnośćKolor
14 kg15 pkt+ 30 pkt*
*(promocja czasowa)
ok. 20m2jasnoszary

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być:
• nośne i wysezonowane do stanu powierzchniowo suchego - przyjmuje się, że czas sezonowania podłoży wynosi odpowiednio:
- 1 tydzień na każdy cm grubości dla nowych tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych,
- 28 dni dla ścian i stropów betonowych.
Powyższe dane dotyczą warunków standardowych (20 °C i 55% wilgotności). W innych warunkach czasy te mogą ulec zmianie.
• oczyszczone - z warstw mogących osłabić przyczepność gładzi, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby i środków antyadhezyjnych,
• zagruntowane
- farbą podkładową FOX DEKORATOR INITIUM,
- preparatem gruntującym FOX DEKORATOR
PRIMER - w przypadku nadmiernej chłonności podłoża.

Przygotowanie masy

Produkt gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem pracy należy całość dokładnie wymieszać w celu ujednolicenia konsystencji. Używać mieszadeł, które nie powodują napowietrzania masy. Masa jest gotowa do użycia w przypadku aplikacji ręcznej, nie wymaga rozcieńczania również przy aplikacji wałkiem lub aplikacji mechanicznej. Dopuszczalne jest rozcieńczenie masy czystą wodą w ilości do 2%.

Nakładanie gładzi

Aplikacja pacą
Masę należy nakładać równomiernie za pomocą stalowej pacy nierdzewnej, dociskając do podłoża. Nie należy przekraczać maksymalnej grubości warstwy.
Aplikacja wałkiem
Masę należy nanosić za pomocą wałka (rekomendowany wałek poliamidowy dedykowany do gładzi), równomiernie rozprowadzając ją po podłożu. Naniesioną warstwę wygładzić za pomocą pacy ze stali nierdzewnej w czasie nie dłuższym niż 10 minut od jej nałożenia.
Aplikację kolejnych warstw można przeprowadzić na jeden z dwóch sposobów:
- „mokre na mokre” - kolejna warstwa może być nakładana na wstępnie związaną warstwę wcześniejszą – jej powierzchnia powinna być matowa i sucha w dotyku, co następuje zazwyczaj po około 2 godzinach od nałożenia (w temperaturze 20 °C i 55 % wilgotności),
- „mokre na suche” - jeśli kolejna warstwa będzie aplikowana po stwardnieniu i wyschnięciu warstwy wcześniejszej, rekomendowane jest zwilżenie powierzchni wodą.

Aplikacja mechaniczna

Do aplikacji mechanicznej rekomendowane są następujące urządzania (należy zdemontować główny filtr urządzenia).

AgregatDyszaCiśnienie
WAGNER PS 3.39
WAGNER HC 950
GRACO T-MAX 506
GRACO MARK VII
GRACO MARK X
531, 533, 535 531, 533, 535 541, 551, 645 531, 533, 735 531, 533Maksymalne ciśnienie robocze
AIRLESSCO TS 1750 639 150-170 atm.

Obróbka powierzchni.

Powierzchnię można obrabiać „na mokro” lub „na sucho”.
Bezpyłowa obróbka powierzchni - „na mokro”.
Można ją wykonać po stwardnieniu gładzi. Obrabianą powierzchnię należy zwilżyć wodą za pomocą spryskiwacza, odczekać chwilę i zacierać ruchami okrężnymi za pomocą pacy z gąbką, aż do uzyskania powierzchni o żądanej gładkości.
Szlifowanie – „na sucho”
Można je wykonać po całkowitym wyschnięciu powierzchni. Zaleca się stosowanie siatek lub papieru ściernego o gradacji #150-180.

Prace wykończeniowe

Przed rozpoczęciem prac wykończeniowych powierzchnia gładzi musi być odpowiednio sucha (po upływie ok 24 godz. w warunkach normowych) i oczyszczona z pyłu powstałego podczas szlifowania. Malowanie i tapetowanie należy poprzedzić gruntowaniem podłoża, zgodnie z zaleceniami producenta farby lub tapety.
Podczas malowania powłokami malarskimi nie należy przekraczać grubości warstwy 250 цm. Kolejne warstwy powinny być nakładane z zachowaniem przerw technologicznych rekomendowanych przez producenta.
Do malowania gładzi zaleca się użyć:
- farbę ceramiczną FOX DEKORATOR CERAMIC i FOX DEKORATOR CERAMIC INTENSE,
- farbę lateksową FOX DEKORATOR COLOR MATT.

Efekty dekoracyjne FOX DEKORATOR należy wykonywać zachowując przerwy technologiczne między warstwami zgodnie z zaleceniami Karty Technicznej danego produktu.

Instrukcje aplikacji

KOLORY

*w przeglądarce Firefox kolory mogą różnić się od rzeczywistych.